Mijnpensioenoverzicht.nl

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

  Je krijgt een overzicht van:

  •          hoeveel AOW je ontvangt van de overheid
  •          hoeveel aanvullend pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  •          bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  •          hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen als je situatie niet verandert
  •          hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden

  Deze cijfers worden 4 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt en een overzicht van je pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  •          2 jaar voor je AOW-datum
  •          op je AOW-datum zelf en
  •          1 jaar na je AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vind je géén informatie over:

  • extra pensioen dat je misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van je huidige pensioenregeling: daarvoor kun je terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe log je in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. Dat is je persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Alleen jij kunt je persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Heb je nog geen DigiD? Of ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Je bent met pensioen. Kun je inloggen?

  Als je een DigiD hebt, kun je inloggen. Ongeacht of je al met pensioen bent of niet. Je vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  Je ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor je eventuele partner als je komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

 • Hoe actueel is de informatie die je vindt?

  Je vindt hier de laatste stand van zaken die je pensioenfonds of je pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven. De gegevens worden 4 keer per jaar ververst. Dat betekent dat veranderingen in je werk of privé 4 keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.
  De ene organisatie voert nieuwe informatie in op een ander moment dan de andere organisatie. Daarom verschilt de ‘peildatum’ van de gegevens per organisatie. Dat wordt aangegeven met de ‘stand per’.

  Let op: de cijfers op je Uniform Pensioenoverzicht worden 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat je actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het pensioenoverzicht van ons fonds.

 • Kun je de informatie vertrouwen?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die je ziet op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

 • Mis je pensioen?

  Het kan zijn dat een pensioenfonds je adresgegevens niet heeft en dat je vergeten bent dat je bij dat pensioenfonds een pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er voor jou pensioen klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet aan je uitkeren. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vind je de contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen. 

 • Heb je veel kleine stukjes pensioen?

  Dan kun je pensioen meenemen door waardeoverdracht aan te vragen. Dat betekent dat je je opgebouwde pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenfonds. Zo kun je al je pensioen bij één organisatie onderbrengen. 

 • Kun je op Mijnpensioenoverzicht.nl je pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft je een overzicht van de huidige stand van zaken. Wel zie je welke veranderingen in uw privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van je eigen pensioen, zoals een scheiding of het wisselen van baan. Verder kun je een vergelijking maken tussen je huidige inkomen en je inkomen van later. Wil je weten wat het betekent voor de hoogte van je pensioen als je bijvoorbeeld eerder met pensioen gaat of als je met deeltijdpensioen gaat? Dan kun je, als deelnemer, Mijn Pensioencijfers raadplegen. De informatie die je daar vindt, gaat alleen over het (opgebouwde) pensioen bij ons.

 • Wat is het verschil met het overzicht dat je van ons krijgt?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je thuis ontvangt van ons is een overzicht van je pensioen bij ons. Als je inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl, zie je de informatie van al je pensioenoverzichten van verschillende pensioenfondsen en pensioenverzekeraars bij elkaar opgeteld. Bovendien zie je in één oogopslag hoeveel AOW je daarnaast kunt verwachten van de overheid.

 • Kan je partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Het is mogelijk om samen met je partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. Je ziet dan een overzicht van je ouderdomspensioen voor jezelf en van je partnerpensioen voor je partner als je komt te overlijden.

 • Waarom zie je soms andere cijfers in Mijn Pensioencijfers?

  Mijn Pensioencijfers is de online omgeving van ons fonds. Hierin kun je je pensioen checken en zelf wijzigingen doorvoeren. Je logt in met je DigiD. In Mijn Pensioencijfers zie je alleen een overzicht van je pensioen bij ons fonds.

  De cijfers in Mijn Pensioencijfers zijn gebaseerd op je meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze cijfers worden minimaal 1 keer per jaar ververst, wanneer er een nieuw UPO verschijnt. Dat is één keer per jaar. Op Mijnpensioenoverzicht.nl worden de cijfers meerdere keren per jaar ververst. Daardoor kan Mijnpensioenoverzicht.nl actueler zijn dan de informatie achter de inlog in Mijn Pensioencijfers. Op termijn zal Mijn Pensioencijfers tegelijk met Mijnpensioenoverzicht.nl worden bijgewerkt.