Nieuws

Pensioenregeling in 2023: wat verandert er?

De regels voor toeslagverlening worden aangepast voor werknemers en het opbouwpercentage wordt verhoogd. Werk je bij MSD? Dan bouw je vanaf nu iets meer pensioen op.

Regels voor toeslagverlening
Wanneer de financiële positie van het pensioenfonds goed genoeg is, kan het bestuur besluiten om de opgebouwde pensioenen te verhogen. In juli 2022 heeft het bestuur het besluit kunnen nemen om de opgebouwde pensioenen te verhogen op grond van het beleid dat hieraan ten grondslag lag. Vanwege dit beleid kreeg de groep actieven een toeslag gebaseerd op de algemene loonontwikkeling, de inactieven een toeslag op basis van de prijsontwikkeling.

Het toeslagbeleid is in overleg met de sociale partners veranderd. Vanaf dit jaar is een eventueel besluit tot toeslagverlening voor alle deelnemers (MSD’ers, ex-MSD’ers en gepensioneerden) gebaseerd op de ontwikkeling van de prijzen, de zogeheten Consumenten Prijs Index.

Verhoging opbouwpercentage

Als werknemer bouw je elk jaar over een deel van je salaris een percentage aan pensioen op. Vanaf 1 januari 2023 kon dit percentage iets verhoogd worden, namelijk van 1,578% naar 1,650%. Hierdoor bouw je jaarlijks meer pensioen op. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet. Het pensioen dat je kunt bereiken als je tot 67 jaar pensioen blijft opbouwen, wordt hoger. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte deelnemers met een premievrije pensioenopbouw.

Daarnaast bouw je partner- en wezenpensioen op (respectievelijk 70% en 10,5% van het ouderdomspensioen). Door het hogere opbouwpercentage, bouw je dus ook meer pensioen op voor je partner en kinderen. Kom je te overlijden? Dan wordt er doorgerekend met het hogere opbouwpercentage.

Meer informatie
We hebben de website uitgebreid met meer informatie, rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen en antwoorden. In april informeren we je via een (digitale) brief over de gevolgen van deze verhoging voor je pensioen. We verwachten dat Mijn Pensioencijfers en de pensioenplanner medio april zijn bijgewerkt.

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.