Pensioenregeling in 2023: je gaat meer pensioen opbouwen

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1: deelnemers bouwen meer pensioen op

Bas (37 jaar) bouwt pensioen op bij Pensioenfonds MSD. In 2023 (nieuwe situatie) is het opbouwpercentage hoger dan in 2022 (oude situatie). Daarom bouwt Bas in 2023 meer pensioen op.

 

2022

2023

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)*

€ 30.000

€ 31.520

Minus de franchise**

€ 14.802

€ 16.322

= de pensioengrondslag

€ 15.198

€ 15.198

Vermenigvuldig met het opbouwpercentage

1,578%

1,650%

Pensioenopbouw over 1 jaar

€ 239,82

€ 250,77

Pensioenopbouw tot 67 jaar (nog 30 jaar)

€ 7.194,60

€ 7.523,10

*Om een goed beeld te geven van de impact van het hogere opbouwpercentage is het salaris verhoogd met hetzelfde bedrag als de franchise. Daardoor blijft de pensioengrondslag gelijk.
** De franchise is het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt. Dit staat ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering van de overheid.

Door de wijziging, bouwt Bas in de nieuwe situatie (2023) per jaar € 10,95 meer pensioen op dan in de oude situatie (2022). Het pensioen dat Bas kan bereiken als hij nog 30 jaar pensioen opbouwt, is in de nieuwe situatie (bruto per jaar) € 328,50 hoger dan in de oude situatie.

Rekenvoorbeeld 2: deelnemers bouwen meer pensioen op voor hun partner en kind

Bas (37 jaar) bouwt naast pensioen voor zichzelf, ook pensioen op voor zijn vrouw Ellen en zijn zoon Vincent. Ellen en Vincent krijgen dit pensioen als Bas komt te overlijden. In 2023 (nieuwe situatie) is het opbouwpercentage hoger dan in 2022 (oude situatie). Daarom bouwt Bas in 2023 ook meer pensioen op voor Ellen en Vincent.

 

2022

2023

Pensioenopbouw ouderdomspensioen over 1 jaar

€ 239,82

€ 250,77

Pensioenopbouw partnerpensioen over 1 jaar

€ 167,84

€ 175,54

Pensioenopbouw wezenpensioen over 1 jaar

€ 25,21

€ 26,29

Pensioenopbouw ouderdomspensioen tot 67 jaar (nog 30 jaar)

 

€ 7.194,60

 

€ 7.523,10

Partnerpensioen voor Ellen (bruto per jaar)

€ 5.035,20

€ 5.266,20

Wezenpensioen voor Vincent (bruto per jaar)

€ 756,30

€ 788,70

*Om een goed beeld te geven van de impact van het hogere opbouwpercentage is het salaris verhoogd met hetzelfde bedrag als de franchise. Daardoor blijft de pensioengrondslag gelijk. De franchise is het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt. Dit staat ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering van de overheid.

Door de wijziging, ontvangt Ellen in de nieuwe situatie (2023) € 231 meer per jaar dan in de oude situatie (2022). Vincent ontvangt € 32,40 meer per jaar.