Pensioenregeling in 2023

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is er gewijzigd per 1 januari 2023?

  De toeslagverlening voor werknemers is aangepast. Tot 2023 werd de verlening gebaseerd op de algemene loonontwikkeling. Voortaan wordt deze gebaseerd op de prijsontwikkeling. Daardoor is deze vanaf 2023 voor alle deelnemers van ons pensioenfonds hetzelfde. Daarnaast is per 1 januari 2023 is het opbouwpercentage verhoogd van 1,578% naar 1,650%. Werk je bij MSD? Dan bouw je vanaf nu meer pensioen op.

 • Voor wie geldt deze wijziging?

  De wijziging in de toeslagverlening geldt voor werknemers van MSD (actieve deelnemers). Het verhoogde opbouwpercentage geldt voor werknemers van MSD (actieve deelnemers) en arbeidsongeschikte werknemers met premievrije pensioenopbouw. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet.

  Deze wijzigingen hebben dus geen invloed op de pensioenuitkering van pensioengerechtigden of de opgebouwde pensioenaanspraken van oud-werknemers.

 • Waarom worden de toeslagregels aangepast?

  Voorheen was de ambitie om de pensioenen voor werknemers te verhogen conform de loonontwikkeling en de pensioenen van arbeidsongeschikten, oud-werknemers en gepensioneerden conform de prijsontwikkeling. In 2022 waren deze percentages respectievelijk 2,2% en 10,9%. Een groot verschil tussen deze toeslagen is niet wenselijk. Pensioenfonds MSD heeft overleg gevoerd met de werkgever en de vakbonden (samen: de sociale partners), met als insteek de toeslagregeling voor werknemers te wijzigen. Zodat voortaan ook voor werknemers de prijsontwikkeling als basis kan worden genomen. Dat is inmiddels goedgekeurd en op basis daarvan worden vanaf dit jaar de toeslagen bepaald.

 • Wat betekent de verhoging van het opbouwpercentage voor mijn pensioen?

  Als werknemer bouw je elk jaar over een deel van je salaris een percentage aan pensioen op. Dit percentage wijzigt vanaf 1 januari 2023 van 1,578% naar 1,650%. Hierdoor bouw je jaarlijks iets meer pensioen op. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet. Het pensioen dat je kunt bereiken als je tot 67 jaar pensioen blijft opbouwen, wordt hoger. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte deelnemers met een premievrije pensioenopbouw.

 • Wat betekent de verhoging van het opbouwpercentage voor het pensioen van mijn partner?

  Naast pensioen voor jezelf, bouw je automatisch ook pensioen op voor je partner en kinderen als je komt te overlijden. Dit noemen we partner- en wezenpensioen. Je bouwt vanaf 2023 respectievelijk 70% en 10,5% van het opbouwpercentage ouderdomspensioen aan partner- en wezenpensioen op. Het opbouwpercentage voor partnerpensioen wijzigt vanaf 1 januari 2023 van 1,105% naar 1,155%.  Door het hogere opbouwpercentage, bouw je dus ook meer pensioen op voor je partner en kinderen. Kom je te overlijden? Dan wordt er doorgerekend met het hogere opbouwpercentage.

 • Waar vind ik mijn persoonlijke pensioencijfers?

  Je vindt jouw persoonlijke, actuele pensioenbedragen naar verwachting vanaf medio april achter de inlog in Mijn Pensioencijfers. Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijg je een totaaloverzicht van je pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers. Ook in de bedragen die je hier ziet is het nieuwe opbouwpercentage verwerkt.

 • Hoe en wanneer krijg ik meer informatie?

  Deelnemers voor wie dit geldt, ontvangen in april een persoonlijke (digitale) brief over deze wijzigingen. In die brief staan geen persoonlijke pensioenbedragen. Wat de verhoging van de opbouw voor je pensioen betekent, zie je naar verwachting vanaf medio april terug in Mijn Pensioencijfers.

 • Mijn vraag staat er niet bij.

  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.