Louis Eilers neemt het voorzitters- stokje over


Sinds 1 januari heeft Louis Eilers het voorzitterschap overgenomen van Frank Mattijssen. Louis is geen onbekende voor Pensioenfonds MSD. Al sinds 2014 is hij bestuurslid. Daarvoor was hij ook al bestuurslid bij SPPF. We stellen hem graag wat uitgebreider aan je voor en kijken met hem naar actuele onderwerpen in pensioenland.

Louis Eilers neemt het voorzittersstokje over


Sinds 1 januari heeft Louis Eilers het voorzitterschap overgenomen van Frank Mattijssen. Louis is geen onbekende voor Pensioenfonds MSD. Al sinds 2014 is hij bestuurslid. Daarvoor was hij ook al bestuurslid bij SPPF. We stellen hem graag wat uitgebreider aan je voor en kijken met hem naar actuele onderwerpen in pensioenland.

‘Ik heb bijna 40 jaar gewerkt. In 1980 ben ik begonnen bij het toenmalige Akzo Nobel en in 2000 werd ik financieel directeur bij Intervet, het huidige Animal Health in Boxmeer. Na de overname door Schering-Plough, werd ik in 2010 gevraagd om toe te treden tot het bestuur van het pensioenfonds. Toen SPPF later aansloot bij Pensioenfonds MSD ben ik ook als bestuurslid meeverhuisd. In 2018 vond er een grote reorganisatie plaats van de financiële organisatie. Dit leidde ertoe dat ik begin vorig jaar boventallig ben verklaard.’

Externe, betrokken voorzitter

‘In diezelfde periode gaf Frank Mattijssen aan niet een volgende periode door te willen gaan als voorzitter. De combinatie van een drukke baan, nieuwe pensioenwetgeving die meer eisen stelt aan bestuurders en het feit dat dit zijn derde periode was als voorzitter, leidde tot zijn besluit het stokje over te dragen. Omdat er op dat moment binnen MSD niemand beschikbaar was voor deze voorzittersrol qua tijd en expertise, is door het bestuur besloten om de voorzittersrol extern in te vullen. Omdat ik aan de eisen voldeed, heb ik geschreven op deze vacature. Na een uitgebreide sollicitatieperiode werd ik gekozen.

De situatie is natuurlijk wel uniek, aangezien ik lange tijd voor het bedrijf heb gewerkt. Ik ben weliswaar een externe voorzitter, maar toch betrokken bij MSD en de mensen die er werken.’


Andere wijzigingen in het bestuur

Het bestuur verwelkomt drie nieuwe (aspirant-)leden namens de werknemers: Inge Hüttner, Ingrid Pennings en Oscar Sanchez. Wenny Raaijmakers is sinds 1 december 2019 bestuurslid namens de werkgever, in plaats van de werknemers. Jan Admiraal is herbenoemd als bestuurder namens de gepensioneerden. In totaal is het bestuur in 2020 uitgebreid met twee extra zetels: een namens de werknemers en een namens de werkgevers.


Pensioen leeft

‘Mijn eerste periode als voorzitter is goed bevallen. Pensioenfonds MSD is een mooi fonds. We staan er financieel en organisatorisch best goed voor, ondanks alle verhalen die je leest over pensioen. De laatste jaren kun je de krant niet openslaan, of het gaat erover. Pensioen is echt iets dat leeft. Ook al is het nieuws vaak negatief, je bent bezig met iets actueels en dat geeft voldoening.’

Speerpunten in pensioenland

‘Op dit moment wordt alles overschaduwd door de coronacrisis. De gevolgen hiervan hebben grote impact op pensioenland. Deze crisis zal ook zeker gevolgen hebben op de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel door de overheid. Dat houden we in de gaten. Verder is er nieuwe Europese wetgeving, met name op het gebied van risicomanagement en interne audit. Daardoor moeten fondsen het bestuur herinrichten. En tot slot is IT-monitoring een aandachtspunt. Denk bijvoorbeeld aan cybercrime en dataprivacy.’

Speerpunten voor Pensioenfonds MSD

‘Bij Pensioenfonds MSD is betrokkenheid van de deelnemers bij het fonds een belangrijk punt van aandacht. Zo zijn we continu op zoek naar nieuwe commissieleden en mogelijke nieuwe bestuursleden. Diversiteit is daarbij belangrijk. Vooral vrouwen en jonge mensen zijn lastig aan te trekken bij het pensioenfonds, maar we doen ons best. We hebben net een nieuwe lichting bestuursleden. Dat is hartstikke mooi en ook hard nodig.

Wat daarnaast zeer actueel is bij MSD, is de voorgenomen afsplitsing van met name Women’s Health. Dit zal gevolgen hebben voor de deelnemers van Pensioenfonds MSD, die in het nieuwe bedrijf gaan werken. MSD bespreekt dit met haar overlegpartners. We weten nog niet precies wat er gaat gebeuren, maar we zitten hier ook als pensioenfonds bovenop.’

Missie: pensioen begrijpelijk maken

‘Ik vind het belangrijk om pensioen begrijpelijk te maken voor de deelnemer. Ik hoop daarbij als voorzitter een verbindende factor te zijn. Er speelde al zoveel en daar komt nu de coronacrisis bij, de invloed daarvan op de wereldeconomie en zorgen over de lage rente. Het fonds beheert een enorme pot met geld. Geld voor onze oude dag. Door alle ontwikkelingen duidelijk uit te leggen, hoop ik de deelnemers meer vertrouwen te geven in pensioen.’


Geen wijzigingen in het VO

Er zijn in 2020 geen wijzigingen in het verantwoordingsorgaan (VO). Hans Oud is herbenoemd als lid namens de gepensioneerden en Marij van Onzenoort blijft namens de deelnemers aangesteld.

Op onze website lees je meer over het verantwoordingsorgaan en het bestuur.

‘Ik heb bijna 40 jaar gewerkt. In 1980 ben ik begonnen bij het toenmalige Akzo Nobel en in 2000 werd ik financieel directeur bij Intervet, het huidige Animal Health in Boxmeer. Na de overname door Schering-Plough, werd ik in 2010 gevraagd om toe te treden tot het bestuur van het pensioenfonds. Toen SPPF later aansloot bij Pensioenfonds MSD ben ik ook als bestuurslid meeverhuisd. In 2018 vond er een grote reorganisatie plaats van de financiële organisatie. Dit leidde ertoe dat ik begin vorig jaar boventallig ben verklaard.’

Externe, betrokken voorzitter

‘In diezelfde periode gaf Frank Mattijssen aan niet een volgende periode door te willen gaan als voorzitter. De combinatie van een drukke baan, nieuwe pensioenwetgeving die meer eisen stelt aan bestuurders en het feit dat dit zijn derde periode was als voorzitter, leidde tot zijn besluit het stokje over te dragen. Omdat er op dat moment binnen MSD niemand beschikbaar was voor deze voorzittersrol qua tijd en expertise, is door het bestuur besloten om de voorzittersrol extern in te vullen. Omdat ik aan de eisen voldeed, heb ik geschreven op deze vacature. Na een uitgebreide sollicitatieperiode werd ik gekozen.

De situatie is natuurlijk wel uniek, aangezien ik lange tijd voor het bedrijf heb gewerkt. Ik ben weliswaar een externe voorzitter, maar toch betrokken bij MSD en de mensen die er werken.’


Andere wijzigingen in het bestuur

Het bestuur verwelkomt drie nieuwe (aspirant-)leden namens de werknemers: Inge Hüttner, Ingrid Pennings en Oscar Sanchez. Wenny Raaijmakers is sinds 1 december 2019 bestuurslid namens de werkgever, in plaats van de werknemers. Jan Admiraal is herbenoemd als bestuurder namens de gepensioneerden. In totaal is het bestuur in 2020 uitgebreid met twee extra zetels: een namens de werknemers en een namens de werkgevers.


Pensioen leeft

‘Mijn eerste periode als voorzitter is goed bevallen. Pensioenfonds MSD is een mooi fonds. We staan er financieel en organisatorisch best goed voor, ondanks alle verhalen die je leest over pensioen. De laatste jaren kun je de krant niet openslaan, of het gaat erover. Pensioen is echt iets dat leeft. Ook al is het nieuws vaak negatief, je bent bezig met iets actueels en dat geeft voldoening.’

Speerpunten in pensioenland

‘Op dit moment wordt alles overschaduwd door de coronacrisis. De gevolgen hiervan hebben grote impact op pensioenland. Deze crisis zal ook zeker gevolgen hebben op de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel door de overheid. Dat houden we in de gaten. Verder is er nieuwe Europese wetgeving, met name op het gebied van risicomanagement en interne audit. Daardoor moeten fondsen het bestuur herinrichten. En tot slot is IT-monitoring een aandachtspunt. Denk bijvoorbeeld aan cybercrime en dataprivacy.’

Speerpunten voor Pensioenfonds MSD

‘Bij Pensioenfonds MSD is betrokkenheid van de deelnemers bij het fonds een belangrijk punt van aandacht. Zo zijn we continu op zoek naar nieuwe commissieleden en mogelijke nieuwe bestuursleden. Diversiteit is daarbij belangrijk. Vooral vrouwen en jonge mensen zijn lastig aan te trekken bij het pensioenfonds, maar we doen ons best. We hebben net een nieuwe lichting bestuursleden. Dat is hartstikke mooi en ook hard nodig.

Wat daarnaast zeer actueel is bij MSD, is de voorgenomen afsplitsing van met name Women’s Health. Dit zal gevolgen hebben voor de deelnemers van Pensioenfonds MSD, die in het nieuwe bedrijf gaan werken. MSD bespreekt dit met haar overlegpartners. We weten nog niet precies wat er gaat gebeuren, maar we zitten hier ook als pensioenfonds bovenop.’

Missie: pensioen begrijpelijk maken

‘Ik vind het belangrijk om pensioen begrijpelijk te maken voor de deelnemer. Ik hoop daarbij als voorzitter een verbindende factor te zijn. Er speelde al zoveel en daar komt nu de coronacrisis bij, de invloed daarvan op de wereldeconomie en zorgen over de lage rente. Het fonds beheert een enorme pot met geld. Geld voor onze oude dag. Door alle ontwikkelingen duidelijk uit te leggen, hoop ik de deelnemers meer vertrouwen te geven in pensioen.’


Geen wijzigingen in het VO

Er zijn in 2020 geen wijzigingen in het verantwoordingsorgaan (VO). Hans Oud is herbenoemd als lid namens de gepensioneerden en Marij van Onzenoort blijft namens de deelnemers aangesteld.

Op onze website lees je meer over het verantwoordingsorgaan en het bestuur.