Fabels in pensioenland

Hoor je bij de koffieautomaat of op verjaardagsfeestjes ook wel eens gemopper over pensioen? Er gaan veel verhalen rond. Maar die verhalen zijn niet altijd waar. Drie veelgehoorde fabels over pensioen willen we graag weerleggen.

Fabel


‘Als ik straks met pensioen ga, is de pensioenpot leeg.’

Pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht in de gaten te houden of er voldoende geld in de pensioenpot zit. Niet alleen om nu, maar ook om over tien, twintig of dertig jaar de pensioenen uit te kunnen betalen. We kijken dus heel ver vooruit en maken voortdurend berekeningen om de pensioenen voor nu én voor later te kunnen blijven betalen.

Tijd om achterover te leunen is er niet. De waarde van de pensioenverplichtingen (wat we nu en in de toekomst moeten betalen) is de afgelopen jaren harder gestegen dan het pensioenvermogen (het bezit, dit zijn de aandelen en obligaties). Dat komt onder andere door de lage rente. Bovendien moet er veel geld in de pensioenpot blijven voor toekomstige generaties, omdat mensen steeds ouder worden.

Pensioenfonds MSD staat er gemiddeld genomen financieel gezond voor. We hoeven op dit moment geen extra maatregelen te nemen om de pensioenen te kunnen blijven betalen.

Fabel


‘Mijn laatstverdiende salaris is bepalend voor de hoogte van mijn pensioen. Dus als ik later met pensioen ga, heb ik een hoger pensioen.’

Dit gaat over een eindloonregeling. Daarbij wordt je pensioen gebaseerd op je laatstverdiende loon en je diensttijd. Bij deze regeling krijg je ongeveer 70% van je laatstverdiende loon als pensioen. Eindloonregelingen zijn er bijna niet meer. Pensioenfonds MSD kent een middelloonregeling. Dit betekent dat je pensioen gebaseerd is op het gemiddelde loon dat je door de jaren heen hebt verdiend. Eerder met pensioen gaan heeft wel invloed op je pensioen, maar niet zoveel als bij een eindloonregeling.

Fabel


‘Als ik straks met pensioen ga, is de pensioenpot leeg.’

Ook dit is een fabel. Meer mensen hebben een groter kapitaal samen, waarmee we veel betere beleggingskeuzes kunnen maken tegen lagere kosten. Bovendien kunnen we experts inhuren om de beste beleggingen voor ons te selecteren. De resultaten die pensioenfondsen gemiddeld behalen met hun beleggingen zijn op de lange termijn dan ook hoger dan de resultaten die particulieren gemiddeld genomen behalen. Dat noemen we de kracht van het collectief.