Colofon


Beter Pensioen is een uitgave van Stichting Pensioenfonds MSD. Aan de tekst kun je geen rechten ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van Pensioenfonds MSD. Adres: Stichting Pensioenfonds MSD, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Eindredactie, copy & vormgeving: AZL Communicatie

Fotografie: De Beeldredaktie, Shutterstock

Reageren? Wil je reageren op de inhoud van deze krant? Stuur dan een e-mail naar: pf-msd@azl.eu.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.