Nieuws

Een ander pensioenbedrag dan verwacht! Hoe kan dat?

Voordat je met pensioen gaat, krijg je van ons informatie over jouw pensioenbedrag en de keuzes die je hebt. Mogelijk ga je ook zelf aan de slag in de Pensioenplanner om berekeningen te maken met de keuzes die je hebt om jouw pensioen op maat te maken. Zo krijg je van elke keuze een inschatting van de invloed op het pensioenbedrag. Jouw uiteindelijke keuze geef je vervolgens aan ons door.

Mogelijk lager pensioenbedrag in 2024 dan in 2023!

Het pensioenbedrag dat je werkelijk krijgt in 2024 (of later) als je gebruik maakt van keuzes, kan lager zijn dan het bedrag dat je ziet in de Pensioenplanner in 2023. Voor je met de Pensioenplanner aan de slag gaat, krijg je ook een melding dat de bedragen nog kunnen veranderen.

Waarom een ander pensioenbedrag?

De bedragen die je ziet in de Pensioenplanner zijn bedragen die op dat moment bij ons bekend zijn. Het uitgangsbedrag (zonder dat je keuzes hebt gemaakt) is het op te bouwen bedrag volgens de opbouwregels in ons pensioenreglement. Als je gebruik maakt van keuzes zoals bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan, hoog-laag uitkering, etc. wordt dit uitgangsbedrag aangepast. In de berekeningen worden hiervoor ‘flexfactoren’ gebruikt. Deze worden jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld. Ze hangen onder andere af van de rekenrente van De Nederlandsche Bank (DNB) en de levensverwachting. Voor 2024 geldt dat de factoren ongunstiger zijn dan voor 2023. Het gevolg is dat wanneer je rekent met een pensioendatum vanaf 1 januari 2024 je bruto pensioenbedragen lager worden, afhankelijk van de gemaakte keuzes.

De 2024 factoren zijn naar verwachting pas in de loop van maart 2024 verwerkt in de planner. Tot dat moment zijn de getoonde bedragen te hoog!  

Meer weten?

Op de pagina over de Pensioenplanner lees je meer uitleg over de gegevens die kunnen wijzigen en de berekeningen die je maakt in de Pensioenplanner en de daaruit voortvloeiende bedragen.