Nieuws

Meedoen in het VO?

In het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds MSD komt een zetel vrij. Heb je interesse? Stel je dan kandidaat!

Vacature VO
In het Verantwoordingsorgaan (VO) komt per 1-1-2024 een zetel vrij vanwege het aftreden van Hans Oud. Hij is herkiesbaar, maar ook jij kunt je kandidaat stellen.

Het gaat om een zetel namens de gepensioneerden. Op onze website vind je meer informatie over het Verantwoordingsorgaan. In het functieprofiel voor leden van het VO lees je meer over de taken van het VO en de eisen waaraan de leden moeten voldoen. Ben je gepensioneerd? Voldoe je aan het functieprofiel én heb je interesse om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het VO? Je kandidaatstelling ontvangen wij graag schriftelijk met een motivatie en een onderbouwing van hoe je voldoet aan het profiel. Verder vragen we je om een CV bij te voegen.

Kandidaten voor het VO kunnen zich voor 8 december 2023 melden bij de voorzitter van het VO, Cees Mens. Bij voorkeur per e-mail: cees_mens@merck.com.

Vervolg procedure na kandidaatstelling
Het Bestuur/ VO beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de eisen en het profiel. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn voor één zetel (die allen voldoen aan het profiel), zullen er verkiezingen worden georganiseerd. Het Bestuur/ VO zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met een kandidaatstelling en de beoordeling of aan het profiel wordt voldaan.