De bedragen in de Pensioenplanner wijken mogelijk af voor 2024

Als je met de Pensioenplanner aan de slag gaat is het goed om te weten dat de bedragen schattingen zijn. Voordat je jouw eerste pensioenbedrag ontvangt, kunnen er nog veranderingen zijn die invloed hebben op jouw pensioen.

Aan de inhoud van de tekst, de berekeningen en de daaruit voortvloeiende bedragen in de Pensioenplanner kunnen geen rechten worden ontleend. Pensioenfonds MSD aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de tekst, berekeningen en/of getoonde bedragen dan wel mogelijke nadelige gevolgen daarvan.

Waarschuwing! Mogelijk ruim lager pensioenbedrag in 2024

De bedragen die je ziet in de Pensioenplanner zijn bedragen die op dat moment bij ons bekend zijn. Het uitgangsbedrag (zonder dat je keuzes hebt gemaakt) is het op te bouwen bedrag volgens de opbouwregels in ons pensioenreglement. Als je gebruik maakt van keuzes zoals bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan, hoog-laag uitkering, etc. wordt dit uitgangsbedrag aangepast. In de berekeningen worden hiervoor ‘flexfactoren’ gebruikt. Deze worden jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld. Ze hangen onder andere af van de rekenrente van De Nederlandsche Bank (DNB) en de levensverwachting. Voor 2024 geldt dat de factoren ongunstiger zijn dan voor 2023. Het gevolg is dat wanneer je rekent met een pensioendatum vanaf 1 januari 2024 je bruto pensioenbedragen lager worden, afhankelijk van de gemaakte keuzes.

De 2024 factoren zijn naar verwachting pas in de loop van maart 2024 verwerkt in de planner. Tot dat moment zijn de getoonde bedragen te hoog! 

We raden je aan om, indien mogelijk, de planner regelmatig te checken en je berekeningen na maart nog eens te doen. Als je niet zolang kunt of wilt wachten, neem dan contact op met AZL. 

Netto bedragen

De netto bedragen die je in de Pensioenplanner ziet, zijn schattingen. Een netto bedrag is opgebouwd uit:

 • het pensioenbedrag dat je van ons krijgt.
 • het AOW-bedrag dat je van de overheid krijgt.

De Pensioenplanner houdt geen rekening met:

 • pensioen dat je nog van andere pensioenfondsen of verzekeraars krijgt.
 • salaris dat je krijgt als je met deeltijdpensioen gaat.

De bedragen kunnen nog veranderen

Hoeveel je precies krijgt, is pas bekend als alle gegevens waarmee wij jouw pensioen berekenen verwerkt zijn. De bedragen die je nu ziet, zijn op basis van de gegevens die nu bij ons in het systeem bekend zijn en zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement.

Of je rekent met de juiste bedragen en gegevens is afhankelijk van:

 • het moment dat je de berekening maakt
 • het moment dat je aangeeft dat je met pensioen wil gaan
 • het moment dat je werkelijk met pensioen gaat

Hieronder zie je wanneer je rekent met welke belastingtarieven en factoren. Hou er rekening mee dat de belastingtarieven en factoren een grote invloed kunnen hebben op jouw pensioenbedrag. Een verandering kan van het ene op het andere jaar zorgen voor een lager pensioenbedrag.  

De bedragen kunnen nog veranderen door:

 • Belastingtarieven
  De belastingtarieven veranderen elk jaar op 1 januari. Van 1 januari tot 1 april bestaat de kans dat de Pensioenplanner nog met belastingtarieven rekent die niet meer gelden. Dit kan ervoor zorgen dat het bedrag van de berekening ruim hoger of lager is, dan het bedrag dat je werkelijk krijgt. De belastingtarieven veranderen elk jaar op 1 januari. Van 1 januari tot 1 april bestaat de kans dat de Pensioenplanner nog met belastingtarieven rekent die niet meer gelden. Dit kan ervoor zorgen dat het bedrag van de berekening ruim hoger of lager is, dan het bedrag dat je werkelijk krijgt.
 • Berekening pensioenbedrag
  Als je een keuze voor jouw pensioen maakt, gebruiken we factoren voor de berekening van jouw pensioen. Gegevens die de factoren bepalen zijn bijvoorbeeld de rekenrente van De Nederlandsche Bank en de levensverwachting. Op 1 januari van elk jaar veranderen de factoren. De nieuwe factoren worden in maart 2024 gewijzigd in de Pensioenplanner. Daarvoor rekent de Pensioenplanner nog met factoren die gelden voor het jaar 2023. Dit kan ervoor zorgen dat het bedrag van de berekening hoger is dan het bedrag dat je daadwerkelijk krijgt.
 • Persoonlijke gegevens
  Ga je bijvoorbeeld van fulltime naar parttime werken of in een andere functie? Dan verandert jouw salaris en dus ook jouw pensioenbedrag. Jouw pensioenbedrag verandert ook na bijvoorbeeld een scheiding. Aan het einde van elk kwartaal werken we dit soort gegevens bij in de Pensioenplanner.

Loonheffingskorting op AOW-pensioen en/of pensioen van ons fonds

Krijg je nog geen AOW-uitkering? Dan passen wij de loonheffingskorting toe op het pensioen dat je van ons krijgt. Vanaf het moment dat je van de overheid ook jouw AOW-uitkering krijgt, wordt de loonheffingskorting toegepast op jouw AOW-uitkering en pensioen.

Pensioen mogelijk invloed op andere uitkering of toeslag

Ontvang je een uitkering of een toeslag? Dan kan jouw pensioen hier invloed op hebben. Je kunt dit navragen bij de instantie waar je een uitkering of toeslag van krijgt.

Fiscaal of financieel adviseur kan helpen

Wij hebben geen zicht op jouw totale inkomen en de fiscale gevolgen van de keuzes die je maakt voor jouw pensioen. Ga dit zelf vooraf na of neem contact op met een fiscaal en/of financieel adviseur.