Nieuws

Terugblik deelnemersvergaderingen 2022

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds MSD kijkt tevreden terug op de fysieke en digitale deelnemersvergaderingen die op 28 juni (Haarlem), 29 juni (2x digitaal) en 30 juni (Boxmeer en Oss) zijn georganiseerd voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Dit jaar is er voor het eerst (als pilot) ook een digitale vergadering in de avonduren georganiseerd, om nog meer mensen in staat te stellen aan één van de vergaderingen te kunnen deelnemen.

In totaal namen circa 250 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden deel.

Tijdens deze (digitale) vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Organisatie van het pensioenfonds
  2. Toelichting gebeurtenissen 2021 en jaarcijfers 2021
  3. Ontwikkelingen 2022 en indexatiebesluit per 1 juli 2022
  4. Duurzaamheid binnen Stichting Pensioenfonds MSD
  5. Nieuw Pensioen Stelsel (NPS): update en risicobereidheidsonderzoek

De presentatie die werd gegeven tijdens de deelnemersvergaderingen en een kort verslag van de vergaderingen vind je op onze website. Daar vindt je ook een overzicht van de door de aanwezigen gestelde vragen en de antwoorden die daarop werden gegeven.