Nieuws

Bestuurslid Jan Admiraal overleden

Op 27 augustus 2022 is ons bestuurslid Jan Admiraal op 69-jarige leeftijd overleden.

Jan maakte vanaf 2016 deel uit van ons bestuur als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Daarvoor was Jan van 1 juli 2014 tot 1 januari 2016 al lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.

Op 28 juni was Jan nog aanwezig bij de bestuursvergadering en aansluitend de deelnemersvergadering in Haarlem. Niemand van ons had verwacht dat dit zijn laatste vergaderingen zouden zijn.

Jan Admiraal heeft ruim acht jaren belangeloos veel tijd en energie gestoken in ons pensioenfonds en wij zijn hem daar erg dankbaar voor. Het was altijd fijn om met hem samen te werken en wij zullen Jan en zijn inbreng enorm missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Carla en zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Het bestuur