Nieuws

Terugblik op de Webex-deelnemersvergaderingen 2021

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds MSD kijkt tevreden terug op de digitale deelnemersvergaderingen die op 29 juni en 1 juli zijn georganiseerd voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Dit als alternatief voor de fysieke deelnemersvergaderingen die normaliter op de drie locaties Haarlem, Oss en Boxmeer worden gehouden maar dit jaar vanwege Covid-19 wederom niet konden plaatsvinden.

De animo voor de digitale deelnemersvergaderingen was goed. Op beide dagen namen circa 90 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden deel.

Tijdens deze digitale meetings kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Organisatie van het pensioenfonds
  2. Gebeurtenissen en resultaten 2020
  3. Ontwikkelingen 2021 en indexatiebesluit per 1 juli 2021
  4. Pensioenakkoord (nieuw pensioenstelsel)
  5. Afsplitsing Organon
  6. Business update

De eerste sprekers waren Louis Eilers (voorzitter bestuur) en Oscar Sanchez (bestuurder en sleutelfunctiehouder Interne Audit) die een korte toelichting gaven op de organisatie van het fonds. Hierbij ging Oscar specifiek in op de rol van de 'nieuwe' sleutelfuncties.

Louis lichtte de gebeurtenissen en resultaten in 2020 toe en gaf aan dat het fonds er relatief goed voor staat. Gelet op de (financiële) ontwikkelingen in 2021 en de gestegen marktwaarde dekkingsgraad had Louis positief nieuws: het bestuur heeft besloten om per 1 juli de pensioenen te indexeren.

Ingrid Pennings (bestuurder en lid Administratie & Communicatie Commissie) legde de route (tijdspad) uit van het pensioenakkoord (overgang naar het nieuwe pensioenstelsel). Het bestuur bereidt zich met de werkgever voor; er zijn nog geen beslissingen genomen. Als er iets nieuws te melden is, wordt dit op de website van het fonds geplaatst. Dit onderwerp werd met een kleine poll afgesloten.

Vervolgens spraken de bestuurders Ad Koning en Frank Mattijssen over de afsplitsing van Organon respectievelijk ontwikkelingen binnen MSD (business update).

Er werden tijdens de digitale meetings veel vragen gesteld die door de sprekers werden beantwoord. Op onze website vindt u de presentatie terug en een overzicht van de vragen en antwoorden uit deze meetings.