Nieuws

Bedankt voor je deelname!

Pensioenfonds MSD wil je zo goed mogelijk over je pensioen informeren. Daarom hebben wij via een online onderzoek de mening gevraagd van onze actieve deelnemers over de communicatie van het fonds. Zo willen we toetsen of onze communicatie-inspanningen ook het gewenste resultaat hebben.

Respons

Het onderzoek is afgelopen april/mei per mail verspreid onder de werknemers van MSD. Maar liefst 724 respondenten hebben de tijd genomen om de vragenlijst volledig in te vullen. Dat is (afgerond) 20% van het aantal aangeschreven personen. Wij willen via deze weg alle respondenten hartelijk bedanken voor hun deelname!

Wat gebeurt er met de resultaten?

Wij zullen de resultaten zorgvuldig analyseren en bekijken hoe de resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze communicatie.

Ideeën?

Heb je suggesties voor verbetering van de pensioencommunicatie door het Pensioenfonds MSD, deel ze op deze website via de feedback button rechtsonder op de pagina.