Nieuws

Vacature: voorzitter Pensioenfonds MSD

De huidige voorzitter van Pensioenfonds MSD, Frank Mattijssen, zal na twaalf jaar weer als algemeen bestuurslid plaatsnemen en de voorzittershamer neerleggen. Het bestuur heeft besloten om een externe, door de werkgever aangestelde, voorzitter te benoemen. 

Het bestuur heeft de voorkeur uitgesproken om de kandidaten voor bestuursleden namens alle doelgroepen (werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden) uit werknemers en gepensioneerden te werven. Dit om de binding met het bedrijf zo sterk mogelijk te laten zijn. Op dit moment is de vereiste expertise/beschikbare tijd om de vrijgekomen voorzittersrol in te vullen binnen de eigen gelederen niet aanwezig. Om die reden heeft het bestuur besloten om de vrijgekomen voorzittersrol extern in te vullen.

Wil je meer informatie over de functie? Lees dan het Functieprofiel voorzitter Stichting Pensioenfonds MSD. Een reactie of kandidaatstelling kun je per mail sturen naar Wampie Alders.