Nieuws

Terugblik op de deelnemersvergadering

De jaarlijkse deelnemersvergaderingen op 26 en 29 juni zijn wederom goed bezocht. Op alle drie de locaties van MSD (Boxmeer, Oss en Haarlem) was een afspiegeling van de totale populatie van het fonds aanwezig (deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden).

Verhoging van de pensioenen

Een van de belangrijkste onderwerpen van de deelnemersvergadering was de verhoging van de pensioenen. Tijdens de vergadering is medegedeeld dat de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken met ingang van 1juli 2017 worden verhoogd met 0,8%.

Onderwerpen

Verder kwamen de volgende onderwerpen aan bod tijdens de deelnemersvergadering:

  • Frank Mattijssen (voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds MSD) gaf een toelichting bij het jaarverslag van 2016, waaronder uitleg over de organisatie van het fonds en de wijze waarop intern en extern toezicht wordt gehouden. Ook lichtte hij de ontwikkeling van de dekkingsgraad toe en sprak hij over de bijstorting. Op basis van afspraken die in 2013 zijn gemaakt, heeft moederbedrijf MSD eind 2016 120 miljoen euro bijgestort.
  • Hanneke Hofmans (adviserend actuaris van Mercer) ging dieper in op de cijfers van het fonds en actuele algemene pensioenontwikkelingen, zoals de fiscale verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar in 2018.
  • Ad Koning (bestuurslid en tevens voorzitter van de Administratie- & Communicatiecommissie van het fonds)/ bestuurslid Fred van Doorn (in Oss) sloot af met nieuws over de pensioencommunicatie en een korte quiz.

Terugblik

Van deze deelnemersvergaderingen is een journalistiek verslag gemaakt. Dit kun je hier lezen. Ook vind je op deze website een overzicht van de vragen en antwoorden uit de deelnemersvergaderingen.