Nieuws

Nieuw: Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP)

Heb je een klacht over je pensioen bij ons fonds? En komen we er samen niet uit? Misschien kan de Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) je helpen. We leggen je uit wat GIP doet en hoe het werkt.

GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Dit is zo vastgelegd in de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Alle pensioenfondsen in Nederland zijn bij GIP aangesloten. GIP werkt onpartijdig en onafhankelijk. De Ombudsman Pensioenen is onderdeel van GIP.

Eerst alle stappen van onze klachtenprocedure doorlopen

Heb je alle stappen in onze klachtenprocedure doorlopen? En ben je dan nog niet tevreden? Dan kun je een beroep doen op GIP. Het is een makkelijk alternatief voor een rechter. Het inschakelen van GIP is gratis.

Alleen voor klachten over de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement

Je kunt alleen bij GIP terecht als je klacht is ontstaan na 1 juli 2023. De klacht moet gaan over de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met het pensioen dat je krijgt of de informatie die je van ons krijgt.

Bemiddeling of beslechting

GIP kan starten met bemiddeling. Bij bemiddeling wordt er gezocht naar een oplossing waarin jij en ons fonds zich kunnen vinden. Dit bemiddelen doet de Ombudsman Pensioenen. Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing? Of wil je geen bemiddeling? Dan neemt GIP de behandeling over met ‘beslechting’. Na het verzamelen van alle informatie rondom jouw klacht, komt GIP met een uitspraak.

Bindende of niet-bindende uitspraak

De uitspraak van GIP kan bindend of niet-bindend zijn. Hiervoor kies je zelf op het moment dat je jouw klacht bij GIP neerlegt. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je alsnog naar de rechter gaan als de uitspraak niet-bindend is. Na een bindende uitspraak kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Daarvoor moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Wil je meer weten over GIP?

Bekijk de website van GIP: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl. Meer over onze klachtenprocedure lees je op onze websitepagina ‘Klachten’. Daar zie je ook welke stappen je moet doorlopen voordat je een beroep kunt doen op GIP.

Vragen?

Met vragen over je pensioen kun je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen jou graag.