Nieuws

Wat als het mee- of tegenzit?

Wat gebeurt er met je pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting zie je vanaf dit jaar voor het eerst op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Je ziet op je UPO een inschatting van je pensioen bij ons fonds als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit is weergegeven in een afbeelding met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten.

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot nu toe bij ons fonds hebt opgebouwd. De bovenste drie zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen op 67 jaar (de standaard pensioenleeftijd bij Pensioenfonds MSD) in verschillende situaties:

  • Het verwachte eindresultaat
    Dit zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

  • Als het meezit
    Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

  • Als het tegenzit
    Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Als je inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl zie je ook een inschatting van je pensioen in drie scenario’s op je AOW-leeftijd. Deze inschatting is gebaseerd op je totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief de AOW.

Meer weten?

Bekijk de animatie van de Pensioenfederatie die een handige toelichting geeft op deze scenario’s:

Op onze website vind je ook een aantal veelgestelde vragen hierover. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.