Nieuws

Digitaal vragenuurtje Pensioenfonds MSD gemist of nalezen?

Afgelopen 15 en 17 september organiseerde Pensioenfonds MSD een digitaal vragenuurtje via Webex. Als alternatief voor de fysieke deelnemersvergaderingen die dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet konden plaatsvinden. Alle (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds waren van harte uitgenodigd.

Tijdens deze digitale meetings kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • (Financiële) ontwikkelingen van ons fonds
  • Het nieuwe pensioenstelsel
  • NewCo afsplitsing
  • Beschikbare informatie op onze website

De voorzitter, Louis Eilers, gaf een toelichting op de wijzigingen in het bestuur in 2019 en de financiële ontwikkeling van het pensioenfonds in 2019 en 2020. De actuaris van het fonds legde uit waarom de wijziging van het huidige pensioenstelsel nodig is en ging nader in op de hoofdpunten van dit nieuwe pensioenstelsel. Bestuurder Ad Koning gaf de stand van zaken weer met betrekking tot NewCo, zoals de uitgangspunten voor de pensioenregeling en de nieuwe pensioenuitvoerder.

Vragenvuur

Tijdens deze online bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen. Vragen die anders gesteld hadden kunnen worden tijdens onze deelnemersvergaderingen. Op onze website staat een overzicht van de vragen en de antwoorden.

Tevreden

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds MSD kijkt zeer tevreden terug op de digitale vragenuurtjes. De animo was goed. Op beide dagen namen circa 55 (oud-) deelnemers en pensioengerechtigden deel. De presentatie is ook terug te vinden op onze website.

Pensioenspecial

Vanwege het annuleren van de deelnemersbijeenkomsten stuurden we eerder ook al een special van de Beter Pensioen om jullie op de hoogte te houdenvan de ontwikkelingen bij ons pensioenfonds.