Nieuws

Terugblik op de deelnemersvergaderingen 2019

De jaarlijkse deelnemersvergaderingen op 18 en 20 juni zijn wederom goed bezocht. Op
alle drie de locaties (Boxmeer, Oss en Haarlem) was een afspiegeling van de totale
populatie van het fonds aanwezig (deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden).

Onderwerpen

Frank Mattijssen (voorzitter bestuur) gaf een toelichting bij de organisatie van het fonds en de
komende veranderingen. Zo zal het bestuur worden uitgebreid met twee personen waaronder
een externe voorzitter. Deze veranderingen houden ook verband met Europese wetgeving
(IORPII). Als gevolg hiervan moeten nieuwe (sleutel)functies worden ingericht.
Ook ging de voorzitter in op het recent afgesloten Pensioenakkoord en de ontwikkelingen in
beleggingen, rente en dekkingsgraad. Gelet op de stand van de dekkingsgraad, de dalende
trend in de rente en de huidige onzekerheden in de markt, vond het bestuur het niet verstandig
om per 1 juli 2019 een indexering (toeslag) te geven. Dit betekent dat de opgebouwde
pensioenen en ingegane pensioenuitkeringen per 1 juli 2019 niet worden verhoogd met de
loon- of prijsontwikkeling.

De adviserend actuaris (Hanneke Hofmans) gaf een toelichting bij enkele belangrijke
onderwerpen uit het jaarverslag 2018. Zo ging zij in op de ontwikkeling van het
deelnemersbestand, de technische voorzieningen en de diverse dekkingsgraden. Ook gaf zij
een uitleg bij het negatieve jaarresultaat over 2018: dit werd met name veroorzaakt door de
verder gedaalde rente in 2018 en de daling van de aandelenkoersen in met name de maand
december 2018. Aan het einde van haar presentatie liet zij zien waar Pensioenfonds MSD eind
2018 staat ten opzichte van andere pensioenfondsen in Nederland.

Terugblik

U kunt de presentatie op de website bekijken. U vindt op onze website ook een verslag en een overzicht van vragen en antwoorden uit deze deelnemersvergaderingen.