Frank Mattijssen legt
na 12 jaar de voorzittershamer neer


Achttien jaar geleden trad Frank Mattijssen toe tot het bestuur van Pensioenfonds MSD. Na een maand werd hij al voorzitter van de Beleggingscommissie. De afgelopen twaalf jaar was hij voorzitter van het bestuur. In die tijd heeft Frank veel meegemaakt bij Pensioenfonds MSD: twee economische recessies, een fusie met SPPF en steeds meer eisen en regelgeving. We kijken met Frank terug op de afgelopen jaren en werpen een blik op de toekomst.

Bedankt Frank!


Na Frank is Jef Melenhorst het langst zittende bestuurslid. Jef neemt binnenkort afscheid van het bestuur na een periode van 14 jaar. Jef vertelt over Frank: ‘Frank heeft vanuit zijn bedrijfseconomische achtergrond de unieke combinatie van grote deskundigheid op het gebied van administratie en interne controle, maar daarnaast ook een passie voor beleggen. Beter kun je het eigenlijk niet treffen in een rol als voorzitter van een pensioenfonds. Als voorzitter heeft hij altijd het belang van de deelnemer voorop gesteld en ruimte gegeven aan opvattingen en bijdragen van diverse verschillende bestuursleden. Zo heeft Frank een sterk team gesmeed dat het fonds in de loop der jaren succesvol heeft geleid van een ‘kleine fondsje’ naar een middelgrote financiële instelling met een belegd vermogen van meer dan € 3 miljard. Zonder zijn grote betrokkenheid en inzet voor het fonds zouden wij niet zijn waar we nu zijn. Persoonlijk heb ik altijd op een zeer prettige manier met Frank samengewerkt, en zal dit zeker gaan missen.’


Namens alle bestuursleden: bedankt Frank!

‘Toen ik in 2001 voorzitter werd van de Beleggings­commissie was het rumoerig. In september waren de aanslagen in Amerika en er volgde een economisch zware tijd. In de jaren daarna krabbelde de financiële wereld langzaam op, maar in 2008 volgde er opnieuw een zware crisis. De aandelen gingen fors omlaag en de rente was volatiel. Toen al kregen fondsen last van lage dekkingsgraden. Pensioenfonds MSD stond er gelukkig goed voor, omdat we in het jaar daarvoor besloten om de rente af te dekken. Die timing bleek achteraf perfect en heeft ertoe geleid dat we onze dekkingsgraad relatief hoog wisten te houden. Maar er gebeurde meer de afgelopen jaren.


In 2013 vond de fusie plaats met SPPF. Dat zorgde in één klap voor een grote groei van het pensioenfonds. Ook veranderde er veel qua wetgeving en eisen aan het bestuur. Dat is voor mij ook een reden om het voorzitterschap te beëindigen. Door de verzwaring van de eisen is het niet meer te combineren met mijn drukke, internationale baan. Pensioenfonds MSD is een serieuze financiële instelling geworden en heeft een voorzitter nodig die volledig toegewijd is aan die functie.’


Blik op de toekomst

‘Als je kijkt naar de toekomst, ligt er nog veel open. Er is een pensioenakkoord, maar de precieze gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk. Ik maak me wel zorgen over de solidariteit in de pensioenwereld. Natuurlijk moeten we meegaan met de tijd, want we werken vaak niet meer voor één werkgever tijdens onze loopbaan. We moeten alleen opletten dat we niet in een losse-potjes-stelsel terecht komen.

Ik ben wel gerust over het bestuur van ons fonds. Naast ervaren bestuurders staan er nieuwe, jonge mensen te trappelen om ook aan de slag te gaan voor het fonds. Het is goed dat mensen bereid zijn binnen MSD om in het bestuur te gaan. Het leuke aan het vak van pensioenfondsbestuurder is dat je het inricht zoals je dat zelf wil. Je bent heel zelfstandig. Een goede samenwerking heb ik daarbij altijd belangrijk gevonden. Je kunt verschillende meningen hebben, zolang je maar met respect voor elkaar samenwerkt. Dat maakt dat je het met plezier blijft doen.’

Uitdagingen

‘Ik heb een hele leuke en leerzame periode gehad. Mijn voorganger (Joep Pluymen) heeft een goede basis voor het fonds gelegd. Ik heb het met plezier overgenomen en voortgezet. Natuurlijk had ik liever afscheid genomen van het voorzitterschap met een hogere dekkingsgraad én een verhoging van de pensioenen, maar de huidige situatie is uitzonderlijk. Dat gaat de komende tijd ook niet snel veranderen. Er zijn helaas nog best veel uitdagingen voor de toekomst. Maar als je kijkt waar andere fondsen nu staan, staan wij er nog steeds sterk voor. Ook ondanks een moeilijke periode in pensioenland, hoeven wij ons geen zorgen te maken over verlagingen van de pensioenen. Het past ook wel: ik ben gekomen in een roerige tijd, en treed af een roerige tijd.’

Bedankt!

‘Heel graag wil ik mijn medebestuursleden bedanken, die ­allemaal belangeloos zoveel tijd steken in hun bestuurs­functie: Ad Koning, Paul Koopman, Jef Melenhorst, Wenny Raaymakers, Louis Eilers, Derk Jan Cup, Jan Admiraal, Ingrid Pennings en Inge Hüttner. Bedankt dat we zo’n fijn team vormen.

Ook wil ik nog even kort stilstaan bij het overlijden van

Fred van Doorn op 8 februari 2018. Dit verlies van een zeer gewaardeerd bestuurslid heeft een diepe indruk nagelaten bij ons allemaal.


Ik stap terug als voorzitter, maar zal wel bestuurslid blijven van Pensioenfonds MSD. Vanuit deze rol blijf ik betrokken bij het fonds.’

En nu?

De procedure voor vervanging loopt ­volgens verwachting. Zodra de ­benoeming definitief is, brengen we je uiteraard op de hoogte.

Meedoen in het Bestuur of Verantwoordingsorgaan?

Pensioenfonds MSD zoekt versterking! Jan Admiraal treedt af per 1-1-2020. Er komt dus een zetel vrij namens de pensioengerechtigden in het bestuur. Ook in het Verantwoordingsorgaan komen er twee zetels vrij vanwege het aftreden van Marij van Onzenoort en Hans Oud. Jan, Marij en Hans zijn alle drie herkiesbaar, maar jij kunt je ook kandidaat stellen. Bekijk het nieuwsbericht op onze website voor meer informatie.