Nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Je hebt het nieuws misschien al in de media opgevangen. Afgelopen zomer bereikten het kabinet en de sociale partners een akkoord over het toekomstige pensioenstelsel.

Waar bestaat het akkoord uit?

Het pensioenakkoord ligt er in hoofdlijnen. De verdere uitwerking zal pas meer duidelijkheid geven. Tot nu toe zijn er alleen details over de AOW-leeftijd bij wet geregeld. De AOW is het pensioen dat je vanaf een bepaalde leeftijd van de overheid ontvangt. De AOW-leeftijd zal de komende jaren minder snel stijgen. Tot 2022 stijgt de AOW-leeftijd niet. Daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd naar verwachting met 8 maanden als de levensverwachting één jaar stijgt. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020.

Pensioen van Pensioenfonds MSD

Het AOW-pensioen ontvang je van de overheid. Daarnaast krijg je (straks) pensioen van Pensioenfonds MSD. De standaard pensioenleeftijd van Pensioenfonds MSD is 67 jaar. Dit verandert voorlopig niet. Dit staat dus los van de (individuele) AOW-leeftijd. Er zijn nog weinig details bekend gemaakt over de afspraken in het akkoord die betrekking hebben op je pensioen bij Pensioenfonds MSD. De nieuwe regels voor je pensioen van ons fonds gaan op z'n vroegst op 1 januari 2022 in.

Hoe nu verder?

De verdere uitwerking van het principeakkoord geeft pas duidelijkheid over de precieze gevolgen voor je pensioen van Pensioenfonds MSD. Uiteraard zullen we hierover later meer communiceren.