Frank Mattijssen

Voorzitter Pensioenfonds MSD


Bijna 10.000 deelnemers

Pensioenfonds MSD groeit. We tellen bijna 10.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim
€ 2,7 miljard. Ook groeit het aantal wetten voor pensioenfondsen en worden er steeds meer eisen gesteld aan bestuursleden. Begrijpelijk, want wij zijn verantwoordelijk voor jouw pensioen. Wij willen zo goed mogelijk invulling blijven geven aan deze verantwoordelijkheid. Daarom overweegt het bestuur van Pensioenfonds MSD verschillende mogelijkheden. We denken bijvoorbeeld na over een uitbreiding van het bestuur en een andere invulling van de rol van voorzitter van het pensioenfonds. Mijn termijn als voorzitter loopt in 2019 af.


Het fonds groeit, wij groeien mee! Bij de deelnemersvergaderingen in juni geven we je graag een update.


Zie ik je daar?