Nieuw:
Raad van Toezicht


Ons fonds heeft sinds 1 januari 2019 een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervangt de Visitatiecommissie, omdat ons fonds een vermogen beheert dat groter is dan € 1 miljard. Over het jaar 2018 vindt nog een keer een visitatie plaats door de Visitatiecommissie. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden: Charles de Wuffel (voorzitter), Nienke Platenburg en Ruud Hommes.

VO verwelkomt
Marieke van Denderen


Het Verantwoordingsorgaan (VO) verwelkomt Marieke van Denderen als lid namens de deelnemers. Marieke heeft eerder ervaring opgedaan als lid van het VO van SPPF.