Deelnemers-
vergadering gemist?


Net als andere jaren, was er in juni op iedere locatie van MSD een deelnemersvergadering. De opkomst was goed. Het bestuur lichtte de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen van 2017 toe, mede op basis van het jaarverslag.


Zo ging het bijvoorbeeld over de verhoging van de pensioenen, de beleggingsresultaten en het streven van het fonds om digitaal te communiceren.

Heb jij de vergadering gemist? Of wil je nog eens alles teruglezen? Op onze website vind je de presentatie en een verslag van de vergadering.

Je pensioen is per 1 juli verhoogd!


Ons fonds heeft goed nieuws. We hebben de pensioenen per 1 juli 2018 opnieuw kunnen verhogen. De pensioenen van de werknemers zijn met 1,5% verhoogd. Dit is gelijk aan de algemene component van de loonstijging. De pensioenen van de oud-werknemers en pensioengerechtigden zijn met 0,8% verhoogd. Hun pensioen volgt de algemene prijsstijging.


Met de verhoging wil het fonds ervoor zorgen dat je pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of prijsstijgingen en zo zijn waarde houdt. Je hebt niet automatisch recht op de verhoging. Het bestuur besluit hier elk jaar over. De pensioenen kunnen alleen verhoogd worden als er genoeg reserves zijn en onze financiële positie dus goed genoeg is.

Heb je je mailadres
al doorgegeven?


Oud-werknemers of pensioengerechtigden, wil je informatie digitaal ontvangen? Geef ons dan je e-mailadres door via Mijn Pensioencijfers. Werkgever MSD heeft de e-mailadressen van de huidige werknemers doorgegeven. Maar ga je uit dienst of met pensioen, zorg dan dat je bereikbaar blijft en geef je persoonlijke e-mailadres door via Mijn Pensioencijfers.


Met digitale communicatie kunnen we informatie beter toespitsen op je situatie. Bovendien is het sneller en milieuvriendelijker dan via de post. Je kunt je persoonlijke informatie altijd veilig online raadplegen en uitprinten.

Nieuw:
Raad van Toezicht


‘Ze doen maar’, dat is niet aan de orde bij pensioenfondsen. Toezicht is verplicht. Ons fonds wordt jaarlijks door een visitatiecommissie gecontroleerd. Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Raad van Toezicht de visitatiecommissie, omdat ons fonds een vermogen beheert dat groter is dan € 1 miljard. De Raad van Toezicht heeft meer taken en bevoegdheden dan de visitatiecommissie. Dit is in lijn met de Code Pensioenfondsen.


Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de samenstelling van de Raad van Toezicht.