De toekomst van je AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor je AOW en pensioen?

In de zomer van 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 22 juni 2020 heeft minister Koolmees de afspraken in hoofdlijnen voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Wat verandert er aan de AOW?

De AOW is het pensioen dat iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar, maar door de nieuwe regels stijgt deze minder hard. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van ons fonds. Op de website van de SVB lees je wanneer je AOW krijgt en hoeveel.

Wat verandert er aan je pensioen bij Pensioenfonds MSD?

Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor je pensioen van Pensioenfonds MSD is op dit moment nog niet duidelijk. Eerst komt er nog een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten dat goedkeuren. Daarna wordt de wet veranderd. De streefdatum voor ingang van de nieuwe wet is 1 januari 2023. Pensioenfondsen hebben vervolgens tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitive pensioenakkoord zullen gelden. De sociale partners (vakbonden en werkgever) binnen MSD besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van MSD en uiteraard zal Pensioenfonds MSD in overleg treden met de vakbonden en werkgever. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tijdlijn

Bekijk de tijdlijn om een beeld te krijgen van het proces.