De toekomst van je AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor je AOW en pensioen?

In de zomer van 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Doel is het pensioen persoonlijker en transparanter te maken. Doel is ook dat het pensioen beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt, waar mensen vaker dan voorheen van baan en van werkgever veranderen. Deze plannen zijn vertaald in een wetsvoorstel, dat in grote lijnen is vastgelegd in het pensioenakkoord. Op 22 juni 2020 heeft toenmalig minister Koolmees de afspraken in hoofdlijnen voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Wat verandert er aan de AOW?

De AOW is het pensioen dat iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar, maar door de nieuwe regels stijgt deze minder hard. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van ons fonds. Op de website van de SVB lees je wanneer je AOW krijgt en hoeveel.

Wat verandert er aan je pensioen bij Pensioenfonds MSD?

Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor je pensioen van Pensioenfonds MSD is op dit moment nog niet duidelijk. Er is een wetsvoorstel gemaakt. De regering diende het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemde op 22 december 2022 voor het aannemen van de Wet toekomst pensioenen. Op dit moment ligt het ter behandeling in de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten dit voorstel namelijk goedkeuren, zodat de wet kan worden veranderd. De regering wil de nieuwe pensioenregels op 1 juli 2023 invoeren. De uiterste datum waarop de pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels, blijft voorlopig 1 januari 2027. Dat betekent dat pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd zullen hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitieve pensioenakkoord zullen gelden. De sociale partners (vakbonden en werkgever) binnen MSD besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van MSD en uiteraard zal Pensioenfonds MSD in overleg treden met de vakbonden en werkgever. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tijdlijn

Bekijk de tijdlijn om een beeld te krijgen van het proces.