De toekomst van je AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor je AOW en pensioen?

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben.

Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel lees je en zie je op de website www.pensioenduidelijkheid.nl

Wat verandert er aan de AOW?

De AOW is het pensioen dat iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar, maar door de nieuwe regels stijgt deze minder hard. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van ons fonds. Op de website van de SVB lees je wanneer je AOW krijgt en hoeveel.

Wat verandert er aan je pensioen bij Pensioenfonds MSD?

Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor je pensioen van Pensioenfonds MSD is op dit moment nog niet duidelijk. De nieuwe wet is ingegaan op 1 juli 2023. De uiterste datum waarop de pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels is vastgesteld op 1 januari 2028. Dat betekent dat pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitieve pensioenakkoord zullen gelden. De sociale partners (vakbonden en werkgever) binnen MSD besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van MSD en uiteraard zal Pensioenfonds MSD in overleg treden met de vakbonden en werkgever. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bekijk de tijdlijn

In de tijdlijn hieronder staat waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.

Wat er vooraf ging aan het nieuwe pensioenstelsel

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Na ruim drie jaar is op 22 december 2022 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer aangenomen. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.