Pensioenreglement

Reglement 2006

Ben je na 1 januari 2006 (maar vóór 2014) uit dienst gegaan? Dan geldt voor jou Pensioenreglement 2006.

De belangrijkste kenmerken van Pensioenreglement 2006 zijn:

 

*) Als je deelnemer was bij SPPF én voor 1 januari 2001 deelnemer was bij het pensioenfonds van Akzo Nobel, kan het zo zijn dat je niet je volledige partner- en/of ouderdomspensioen onderling kunt inruilen. Het onderling inruilen van deze pensioenaanspraken is dan alleen mogelijk voor zover deze aanspraken uitruilbaar waren bij de overgang van SPPF naar Pensioenfonds MSD.
In maart 2014 hebben alle oud-SPPF deelnemers een brief met opgave pensioenaanspraken per 1-1-2013 van Pensioenfonds MSD ontvangen; hierin is bij de toelichting van de keuzemogelijkheden het niet-uitruilbaar pensioenbedrag genoemd.

Wil je precies weten wat je regeling inhoudt? Lees dan het volledige Pensioenreglement 2006.