Nieuws

Inhaalindexatie van juli 2023 zal met terugwerkende kracht per april 2024 verwerkt worden

In juli 2023 is door het bestuur van Pensioenfonds MSD besloten om een inhaalindexatie toe te kennen.

Het Pensioenfonds MSD kijkt elk jaar of er genoeg geld is om de pensioenen te verhogen (indexatie). Dat is in het verleden niet altijd gelukt, omdat de financiële situatie toen niet goed genoeg was. Hierdoor het kan zijn dat je indexatie hebt gemist. Door zogenaamde ‘inhaalindexatie’ wordt de gemiste indexatie alsnog (gedeeltelijk) gegeven.

In juli 2023 is besloten op naast indexatie ook de inhaalindexatie toe te kennen volgens besluit (inhaal) indexatie van de pensioenen per 1 juli 2023.

Iedereen die in het verleden een indexatie heeft misgelopen, ontvangt een extra pensioenverhoging. Dit geldt ook voor degenen die geen pensioen meer opbouwen bij het Pensioenfonds MSD of al met pensioen zijn. De inhaalindexatie zal 18% van de individuele achterstand bedragen.

De individuele achterstand kan variëren van 0% tot ongeveer 21%. 0% voor iemand die nieuwe in dienst is (en geen gemiste inhaalindexaties heeft) en ongeveer 21% voor iemand die alle inhaalindexaties gemist heeft (sinds 2009). Dit kan leiden tot een verhoging van het pensioen van tussen 0% en ongeveer 4% afhankelijk van de gemiste indexatie in het verleden.

De inhaalverhoging van het pensioen gaat in op 1 juli 2023. Dus met terugwerkende kracht. De verhoging zal naar verwachting eind april verwerkt worden. Pensioengerechtigden krijgen dan ook een correctie op hun pensioenuitkering met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023. De gevolgen van de pensioenindexatie kan je vervolgens vanaf mei 2024 terugzien in Mijn Pensioencijfers.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.