Nieuws

Beleidsdekkingsgraad is 149,3% in vierde kwartaal 2023 (feb. 2024)

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds MSD bedraagt per 31 december 2023 149,3%. 

Deze beleidsdekkingsgraad wordt gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank (DNB) en is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. In de DNB-dekkingsgraad worden de verplichtingen van het fonds gewaardeerd op basis van de door DNB voorgeschreven rekenrente: de zogenaamde Ultimate Forward Rate (UFR). De DNB-dekkingsgraad bedraagt per 31 december 2023 144,0%. Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB-dekkingsgraad die worden berekend met een kunstmatige rente, stelt het fonds nog steeds een marktwaarde-dekkingsgraad vast. Deze marktwaarde-dekkingsgraad wordt berekend met de actuele, echte rente en bedraagt per 31 december 2023 eveneens 144,0%. Het bestuur hanteert sinds 2006 deze marktwaarde-dekkingsgraad voor beleidsbeslissingen (zoals premievaststelling en toeslagverlening) omdat deze marktwaarde-dekkingsgraad het beste beeld geeft van de werkelijke financiële positie van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?

Een dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, verandert de rente en dus de pensioenverplichtingen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Vereiste dekkingsgraad

De wet eist een minimale dekkingsgraad van 104,2% (minimum vereiste dekkingsgraad). Daarnaast moet een fonds reserves hebben. De hoogte van deze reserves is afhankelijk van het beleggingsbeleid (de mate van risico dat wordt gelopen bij het beleggen). Deze reserves zijn meegenomen in de berekening van de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad voor ons fonds is 121,2% (o.b.v. de strategische beleggingsmix).

Meer informatie

In een grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds MSD zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.


Bron: Bestuur