Nieuws

Meedoen in het VO?

In het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds MSD komen twee zetels vrij. Heb je interesse? Stel je dan kandidaat!

Vacatures VO

In het Verantwoordingsorgaan (VO) komen per 1-1-2022 twee zetels vrij vanwege het aftreden van Marieke van Denderen en Jan van Nispen. Zij zijn beide herkiesbaar, maar ook jij kunt je kandidaat stellen.

Het gaat om één zetel namens de deelnemers en één zetel namens de gepensioneerden. Op onze website vind je meer informatie over het Verantwoordingsorgaan. In het functieprofiel voor leden van het VO lees je meer over de taken van het VO en de eisen waaraan de leden moeten voldoen. Werk je bij MSD of ben je gepensioneerd? Voldoe je aan het functieprofiel én heb je interesse om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het VO? Je kandidaatstelling ontvangen wij graag schriftelijk met een motivatie en een onderbouwing van hoe je voldoet aan het profiel. Verder vragen we je om een CV bij te voegen.

Kandidaten voor het VO kunnen zich voor 26 november 2021 melden bij de voorzitter van het VO, Cees Mens. Bij voorkeur per e-mail: cees_mens@merck.com.

Vervolg procedure na kandidaatstelling

Het Bestuur/ VO beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de eisen en het profiel. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn voor één zetel (die allen voldoen aan het profiel), zullen er verkiezingen worden georganiseerd. Het Bestuur/ VO zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met een kandidaatstelling en de beoordeling of aan het profiel wordt voldaan.