Nieuws

Pensioenfonds MSD zoekt versterking!

Wil je meedoen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds MSD? Er is een zetel beschikbaar namens de deelnemers. Ook is Pensioenfonds MSD altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe commissieleden.

Vacature in het VO

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO). Dit orgaan beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd en goede beleidskeuzen voor de toekomst heeft gemaakt.

Wie zoeken we?

In het functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan lees je meer over de taken van het VO en de eisen waaraan VO-leden moeten voldoen.

Ons fonds probeert bij de samenstelling van het VO zoveel mogelijk rekening te houden met de diversiteit van de leden. Geschiktheid staat voorop, maar belangrijk is ook diversiteit in samenstelling op basis van leeftijd (jong – oud) en geslacht (man – vrouw). Om die reden hopen we op interesse in deze zetel van met name (jongere) vrouwelijke collega’s.

Hoe kun je je kandidaatstellen?

Meld je vóór 12 december 2020 als je voldoet aan het profiel én interesse en tijd hebt om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het VO. Je kandidaatstelling stuur je samen met een motivatie en je CV naar ons op. Dat kan naar de voorzitter van het bestuur, Louis Eilers (louis.eilers@merck.com) of naar de voorzitter van het VO, Cees Mens (cees_mens@merck.com). Voor vragen kun je ook contact met hen opnemen.

Vervolg procedure

Het bestuur beoordeelt of de kandidaten voldoen aan het profiel en neemt vervolgens telefonisch contact op. Als er meerdere kandidaten zijn die voldoen aan het profiel en bijdragen aan de diversiteit binnen het VO, zal het bestuur verkiezingen organiseren.

Meedoen met een commissie?

Verschillende commissies ondersteunen het bestuur van Pensioenfonds MSD. Zo is er een Administratie & Communicatie Commissie, een Beleggingscommissie en een Risk & Compliance Commissie. Informatie over deze commissies vind je op de pagina Advies. Heb je interesse om deel uit te maken van een van deze commissies? Meld je dan vóór 12 december per e-mail bij Louis Eilers (louis.eilers@merck.com). Geef aan voor welke commissie je je beschikbaar stelt en waarom. Voeg ook je CV toe.

Het bestuur zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met een kandidaatstelling.