Nieuws

Meedoen in het Bestuur of VO

In het Bestuur en Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds MSD komen in totaal drie zetels vrij. Heb je interesse? Stel je dan kandidaat!

Vacature Bestuur

In het Bestuur komt per 1-1-2020 een zetel namens de gepensioneerden vrij vanwege het aftreden van Jan Admiraal. Hij is herkiesbaar, maar ook jij kunt je kandidaat stellen. Op onze website vind je meer informatie over het Bestuur. In het functieprofiel voor bestuursleden lees je meer over de taken van het Bestuur en de eisen waaraan de bestuursleden moeten voldoen.

Ben je gepensioneerd? Voldoe je aan het functieprofiel én heb je interesse om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het Bestuur? Je kandidaatstelling ontvangen wij graag schriftelijk met een motivatie en een onderbouwing van hoe je voldoet aan het profiel. Verder vragen we je om een CV bij te voegen.

Kandidaten kunnen zich voor 25 november 2019 melden bij bestuurslid Frank Mattijssen. Postadres: Postbus 581, 2003 PC Haarlem. Frank is telefonisch bereikbaar op 023-5153677 of per e-mail frank_mattijssen@merck.com.

Vacatures VO

In het Verantwoordingsorgaan (VO) komen per 1-1-2020 twee zetels vrij vanwege het aftreden van Marij van Onzenoort en Hans Oud. Zij zijn beide herkiesbaar, maar ook jij kunt je kandidaat stellen.

Het gaat om één zetel namens de deelnemers en één zetel namens de gepensioneerden. Op onze website vind je meer informatie over het Verantwoordingsorgaan. In het functieprofiel voor leden van het VO lees je meer over de taken van het VO en de eisen waaraan de leden moeten voldoen. Werk je bij MSD of ben je gepensioneerd? Voldoe je aan het functieprofiel én heb je interesse om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het VO? Je kandidaatstelling ontvangen wij graag schriftelijk met een motivatie en een onderbouwing van hoe je voldoet aan het profiel. Verder vragen we je om een CV bij te voegen.

Kandidaten voor het VO kunnen zich voor 25 november 2019 melden bij de voorzitter van het VO, Cees Mens. Postadres: Postbus 31, 5830 AA Boxmeer. Cees Mens is telefonisch bereikbaar op 0485-587350 of per e-mail cees_mens@merck.com.

Vervolg procedure na kandidaatstelling

Het Bestuur/ VO beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de eisen en het profiel. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn voor één zetel (die allen voldoen aan het profiel), zullen er verkiezingen worden georganiseerd. Het Bestuur/ VO zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met een kandidaatstelling en de beoordeling of aan het profiel wordt voldaan.