Nieuws

Verslag en presentatie deelnemersvergaderingen 2018

De jaarlijkse deelnemersvergaderingen op 19 en 21 juni zijn wederom goed bezocht. Op alle drie de locaties (Boxmeer, Oss en Haarlem) was een afspiegeling van de totale populatie van het fonds aanwezig (deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden).

Onderwerpen

Frank Mattijssen (voorzitter bestuur) had een positieve mededeling: het fonds gaat per 1 juli 2018 een volledige indexering (toeslag) geven omdat het bestuur van mening is dat de financiële positie van het fonds goed genoeg is. De adviserend actuaris (Hanneke Hofmans) gaf een toelichting bij het jaarverslag 2017 waaronder uitleg over het resultaat en de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Ook liet zij zien dat Pensioenfonds MSD het in 2017 goed heeft gedaan ten opzichte van andere pensioenfondsen in Nederland.

Ad Koning (in Haarlem) en Jef Melenhorst (in Boxmeer en Oss) gingen namens de Administratie- & Communicatiecommissie nader in op het streven van het fonds om met alle deelnemers digitaal te gaan communiceren. Het verzoek aan de inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) is om hun e-mailadres door te geven via Mijn Pensioencijfers.

Terugblik

U kunt de presentatie op de website bekijken. U vindt op onze website ook een verslag en een overzicht van vragen en antwoorden uit deze deelnemersvergaderingen.