Nieuws

Nieuwe samenstelling bestuur & verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Per 1 januari 2018 waren er drie vacatures in het verantwoordingsorgaan (VO). Twee zetels namens de deelnemers, en één namens de pensioengerechtigden. Voormalig bestuurslid Marij van Onzenoort wordt lid van het VO namens de deelnemers, voor de periode 1 januari 2018 – 1 januari 2020. Edo Barens is herbenoemd als lid van het VO, ook namens de deelnemers voor 4 jaar (vanaf 1-1-2018 tot 1-1-2022).

Jan van Nispen wordt lid van het VO namens de gepensioneerden (vanaf 1-1-2018 tot 1-1-2022). Jan van Nispen (69) is sinds 2009 met pensioen. Hij was lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds van Organon Biosciences (later het Schering-Plough Pensioenfonds) van maart 2009 tot augustus 2014.

Bestuur

Binnen het bestuur wordt Marij van Onzenoort opgevolgd door executive director HR Derk-Jan Cup. Derk-jan is voorlopig aspirant-bestuurder.

Meer informatie

Bekijk de pagina Bestuur en Advies voor meer informatie over het bestuur en VO en de volledige samenstelling.