Verandert je situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wil je dat zij verzorgd zijn, ook als je er niet meer bent. Als je overlijdt, regelen wij een inkomen voor je kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Je kinderen hebben na je overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt onder voorwaarden ook voor stiefkinderen en voor pleegkinderen. Hiervoor geldt dat jij of je partner voor deze kinderen recht hebben op kinderbijslag en je voor je verwachte pensioendatum de zorg voor deze kinderen op je hebt genomen.

Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als je kind:

  • volledig dagonderwijs volgt
  • arbeidsongeschikt is en van de overheid een uitkering ontvangt in verband met arbeidsongeschiktheid, langdurige ziekte of handicap

Het kan zijn dat je kinderen of je partner recht hebben op een Anw-uitkeringUitkering die jouw partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen je kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van je ouderdomspensioen. Wat precies bij ons is geregeld, staat in je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je kunt je persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Heb je ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van je pensioen tijdens je hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor je eventuele nabestaanden.

Wat moet je doen?

Je hoeft je kinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente. Stief- en pleegkinderen moet je wel bij het pensioenfonds aanmelden. Stuur ons een brief hierover. Het pensioenfonds moet deze kinderen aanvaarden.

Wat kun je verder regelen?

Je kunt ervoor zorgen dat je kinderen na je overlijden een hoger inkomen ontvangen. Je kunt hiervoor zelf een verzekering afsluiten bij een bank of verzekeraar.