Bijstortingsregeling

Door MSD is een toezegging tot bijstorting in het MSD pensioenfonds gedaan die van toepassing is op de periode 2019 t/m 2021. Deze bijstortingsregeling is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds. In deze overeenkomst is vastgelegd hoe de bijstorting per jaareinde wordt berekend. 31 december is dus het toetsmoment voor een eventuele bijstorting.

Op basis van de cijfers per jaareinde wordt dan eventueel bijgestort tot de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan het vereist vermogen o.b.v. de strategische mix verhoogd met 5%-punt dan wel de DNB-dekkingsgraad gelijk is aan het strategisch vereist vermogen. De bijstorting mag echter niet automatisch leiden tot toeslagverlening; in verband hiermee wordt de dekkingsgraad na bijstorting omgerekend naar een marktwaarde-dekkingsgraad. Indien bijstorting leidt tot een marktwaarde-dekkingsgraad hoger dan 125% wordt de bijstorting gemaximeerd zodanig dat deze dekkingsgraad van 125% resulteert.

Per kwartaal wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van een bijstorting. De eventuele tussentijds vastgestelde voorlopige bijstorting wordt dan als een voorlopige vordering/schuld in de boekhouding van Pensioenfonds en werkgever verwerkt.

Een definitieve berekening en eventuele bijstorting door de werkgever vindt plaats per balansdatum (eerstvolgende datum is 31 december 2020).